Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 22051
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, naked with mantle behind, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at feet, eagle; to right, two standards
Χρονολόγηση
AD 218
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield

objects: 4
Χρονολόγηση
AD 218
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P: Roma, helmeted, draped, seated left, holding Victory in extended right hand and sceptre in left hand; by her side, shield
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, naked with mantle behind, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at feet, eagle; to right, standard

objects: 7
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, naked with mantle behind, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at feet, eagle; to right, standard
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Οπισθότυπος
IOVI VICTORI: Elagabalus, (togate or in military attire?), standing (left or right?), holding thunderbolt in right hand and spear in left hand; at feet, eagle; to right, two standards
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA PVBL: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and rudder set on globe in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA PVBL: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and rudder set on globe in left hand
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA PVBL: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in extended right hand and rudder set on globe in left hand
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG II: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
AD 218 - AD 222
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG II: Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
AD 219
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P LIB AVG II: Elagabalus, togate, seated left on platform, holding parazonium in right hand; before him, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; to left, citizen, standing right, mounting steps of platform
Χρονολόγηση
AD 219
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P LIB AVG II: Elagabalus, togate, seated left on platform, holding parazonium in right hand; before him, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; to left, citizen, standing right, mounting steps of platform
Χρονολόγηση
AD 219
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS II P P LIB AVG II: Elagabalus, togate, seated left on platform, holding parazonium in right hand; before him, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; to left, citizen, standing right, mounting steps of platform
Χρονολόγηση
AD 200 - AD 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECURVIT IMPERII: Securitas, draped, seated left, holding globe in right hand, left arm resting on arm of chair

object: 1
Χρονολόγηση
AD 200 - AD 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SEVER INVICTI AVG PII FIL: Bust of Caracalla (?), radiate, drape, cuirassed with aegis, half-length facing left, raised right hand

objects: 3
Χρονολόγηση
AD 203 - AD 208
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPTIMIVS GETA CAES: Head of Geta, bare, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS: Nobilitas, draped, standing left, holding palladium in right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
AD 238
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C D CAEL BALBINVS AVG: Bust of Balbinus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Concordia, draped, seated left, holding patera in extended right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
AD 238
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG: Bust of Balbinus, radiate, draped, cuirassed, righ
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI S C: Jupiter, nude except for cloak on shoudlers, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 22051

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Χρονική περίοδος


cointypeimperium,google_physical