Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Quinarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC. 1969.222.1277
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
14.5
Βάρος
1.48
Silver Quinarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC 1944.100.39028
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
14.5
Βάρος
1.54
Silver Quinarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC 1985.140.12
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.48
Augustus 25-23 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
10
Διάμετρος
14
Βάρος
1.74
Münze, Quinar, 25 - 23 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
13.09
Βάρος
1.559
Augustus ca. 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
14
Βάρος
1.62
Augustus ca. 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
13
Βάρος
1.69
Augustus ca. 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
13
Βάρος
1.93
Augustus ca. 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
14
Βάρος
1.86
British Museum: 2002,0102.4996
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
1.76
British Museum: 1917,0204.151
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
1.69
British Museum: 1904,0203.13
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
1.72
British Museum: 2002,0102.4997
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
1.69
British Museum: 1843,0116.460
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
1.88
Augustus 25 bis 23 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
9
Διάμετρος
14
Βάρος
1.51

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.12
Διάμετρος
13.91
Βάρος
1.65

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης