Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Quinarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC. 1969.222.1275
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
14.0
Βάρος
1.66
Silver Quinarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC 1944.100.39025
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
14.5
Βάρος
1.75
Silver Quinarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC. 1944.100.39027
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
13.5
Βάρος
1.48
Silver Quinarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC 1969.222.1274
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
14.5
Βάρος
1.73
Silver Quinarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC. 1944.100.39026
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
13.5
Βάρος
1.63
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.25-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
1.55
Augustus ca. 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
2
Διάμετρος
12
Βάρος
1.89
Augustus ca. 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
14
Βάρος
1.72
Augustus ca. 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
13
Βάρος
1.32
British Museum: 2002,0102.4995
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
1.51
British Museum: 1843,0116.461
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
1.55
British Museum: R.6057
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
1.81
British Museum: 2002,0102.4994
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
1.71
845319: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
3
Διάμετρος
12.3
Βάρος
1.63
Σημείο εύρεσης
Albrighton
Augustus 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
4
Διάμετρος
15
Βάρος
1.06
Augustus 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
5
Διάμετρος
14
Βάρος
1.75

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5
Διάμετρος
13.66
Βάρος
1.61

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης