Показване на записи от ХХ до 20, от общо 23262 резултата
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
IVNONI REGINAE S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
IVNONI REGINAE S C:
Дата
4 BC
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
C RVBELLIVS BLANDUS:
Реверс
IIIVIR A A A F F:

objects: 8
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
S C:

objects: 5
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
CONCORDIA AVG S C:

objects: 3
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
CONCORDIA AVG S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
CONCORDIA AVG S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
CONCORDIA AVG S C:

objects: 2
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
CONCORDIA AVG S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
IVNONI REGINAE S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
PIETAS AVG S C:

objects: 2
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
PIETAS AVG S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
PIETAS AVG S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
PIETAS AVG S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
PIETAS AVG S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
PVDICITIA S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
PVDICITIA S C:
Дата
AD 128 - AD 136
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P:
Реверс
PVDICITIA S C:
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 23262 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

Ограничи резултатите

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране


cointypeimperium,google_physical