Χάρτες

For usage instructions, see http://wiki.numismatics.org/numishare:maps. View in fullscreen mode.

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης
cointypemapsmapsimperium,google_physical