Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC. 1969.222.1273
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.67
Silver Denarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC 1969.222.1272
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.89
Silver Denarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC 1944.100.39024
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.69
Silver Denarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC 1985.140.15
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.57
Silver Denarius of Augustus, Emerita, 25 BC - 23 BC 1937.158.398
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.59
Augustus ca. 25-23 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.91
British Museum: R.6056
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.95
British Museum: 2002,0102.4993
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.58
British Museum: 2005,0422.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
2.71
Augustus 25-22 v. Chr.
Συλλογή
Digitales Münzkabinett der Universität Heidelberg
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.78

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.2
Διάμετρος
18.64
Βάρος
3.63

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης