Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Αβέβαιη αξία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1156

RIC I (second edition) Augustus 250A


objects: 6; «θησαυροί»: 5

RIC I (second edition) Augustus 250B


objects: 3; «θησαυροί»: 2

RIC I (second edition) Augustus 251


objects: 13; «θησαυροί»: 9

RIC I (second edition) Augustus 252


objects: 17; «θησαυροί»: 7

RIC I (second edition) Augustus 253


objects: 13; «θησαυροί»: 13

RIC I (second edition) Augustus 254A


objects: 5; «θησαυροί»: 5

RIC I (second edition) Augustus 254B


objects: 12; «θησαυροί»: 7

RIC I (second edition) Augustus 255


objects: 5; «θησαυροί»: 2

RIC I (second edition) Augustus 256


objects: 8; «θησαυροί»: 8

RIC I (second edition) Augustus 257


objects: 19; «θησαυροί»: 9

RIC I (second edition) Augustus 263


objects: 2; «θησαυροί»: 2

RIC I (second edition) Augustus 264


objects: 24; «θησαυροί»: 13

RIC I (second edition) Augustus 265A


objects: 20; «θησαυροί»: 14

RIC I (second edition) Augustus 265B


objects: 6; «θησαυροί»: 2

RIC I (second edition) Augustus 266


objects: 19; «θησαυροί»: 19
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1156

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος