Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1937.158.443
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.98
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1948.19.1037
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.36
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1995.11.1643
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.58
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC. 1937.158.444
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.84
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1944.100.39149
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.9
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1941.131.681
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.57
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1957.172.1502
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.94
Octavianus (Augustus) 29-27 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.79
Münze, Denar, 29 - 27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
4
Διάμετρος
21
Βάρος
3.484
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
2
Διάμετρος
21
Βάρος
3.87
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
3
Διάμετρος
22
Βάρος
3.91
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
2.35
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
21
Βάρος
3.72
British Museum: R.383
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
2.89
British Museum: R.6165
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.97
British Museum: 2002,0102.5009
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.99
Augustus um 28 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
2
Διάμετρος
21
Βάρος
3.45

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.78
Διάμετρος
20.37
Βάρος
3.63

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης