Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 32 BC - 29 BC. 1950.70.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
4.02
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 32 BC - 29 BC 1944.100.39143
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.99
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 32 BC - 29 BC 1948.19.1036
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.85
Octavianus (Augustus) 32-29 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.54
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 32-29 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
20
Βάρος
4.02
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 32-29 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
2
Διάμετρος
20
Βάρος
3.82
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 32-29 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.88
British Museum: 2002,0102.5004
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.73
British Museum: R.6161
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.71
British Museum: 2002,0102.5003
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.87
British Museum: 1866,1201.4185
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.74

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.75
Διάμετρος
19.94
Βάρος
3.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης