Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 32 BC - 29 BC 1944.100.39137
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.85
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 32 BC - 29 BC. 1911.105.423
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.73
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 32 BC - 29 BC 1957.172.1498
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.91
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 32 BC - 29 BC 1905.57.283
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.44
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 32 BC - 29 BC 1941.131.679
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.88
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 32 BC - 29 BC 1967.153.107
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.57
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 32-29 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
21
Βάρος
3.80
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 32-29 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
2.33
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 32-29 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.22
British Museum: 1984,0222.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
3.54
British Museum: 1866,1201.4178
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.06
British Museum: R.6152
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.65
British Museum: 2002,0102.5000
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.6
British Museum: R.6151
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.71
British Museum: 1994,0915.242
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.7
C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 32-29 v. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
8
Διάμετρος
20
Βάρος
3.44

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7
Διάμετρος
19.59
Βάρος
3.46

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης