Εκδότρια αρχή: Τιβέριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 95
Χρονολόγηση
AD 35 - AD 36
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXVII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
AD 36 - AD 37
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT XXXVIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible

object: 1
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 37
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVOS AVGVST DIVI F: Head of Augustus, bare, right; above, star

objects: 9
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 37
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVOS AVGVST DIVI F: Head of Augustus, laureate, right; above, star

objects: 12
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 37
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM: Female figure, draped, right, seated, right on chair with plain legs, holding branch and long sceptre; below chair, a double line

objects: 30
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 37
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM: Female figure, draped, right, seated, right on chair with plain legs, holding branch and long sceptre; below chair, a double line

objects: 7
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 37
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM: Female figure, draped, right, seated, right holding branch and inverted spear, on chair with ornamented legs; below chair, a triple line

objects: 25
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 37
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM: Female figure, draped, right, seated, right holding branch and inverted spear, on chair with ornamented legs; below chair, a triple line

objects: 24
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 37
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM: Female figure, draped, right, seated, right holding branch and inverted spear, on chair with ornamented legs; below chair a single line: woman's feet rest on foot-stool left

objects: 189
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 37
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM: Female figure, draped, right, seated, right holding branch and long vertical sceptre, on chair with ornamented legs; below chair, a single line

object: 1
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 21
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
ROM ET AVG: Altar flanked by stylized figures, decorated with laurels and corona civica; Victories on columns

objects: 4
Χρονολόγηση
AD 14 - AD 21
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, bare, right
Οπισθότυπος
ROM ET AVG: Altar flanked by stylized figures, decorated with laurels and corona civica; Victories on columns

objects: 12
Χρονολόγηση
AD 15 - AD 16
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VII: Head of Tiberius, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XVII S C: Female figure, veiled, draped, seated, right, holding patera in right hand and long sceptre in left; her feet rest on stool left

objects: 16
Χρονολόγηση
AD 15 - AD 16
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VII: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XVII S C: Female figure, veiled, draped, seated, right, holding patera in right hand and long sceptre in left; her feet rest on stool left

objects: 11
Χρονολόγηση
AD 15 - AD 16
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS IMP VII: Head of Tiberius, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XVII S C: Female figure, veiled, draped, seated, right, holding patera in right hand and long sceptre in left; her feet rest on stool left

objects: 2
Χρονολόγηση
AD 15 - AD 16
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS IMP VII: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XVII S C: Female figure, veiled, draped, seated, right, holding patera in right hand and long sceptre in left; her feet rest on stool left
Χρονολόγηση
AD 15 - AD 16
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VII: Head of Tiberius, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XVII S C: Female figure, veiled, draped, seated, right, holding patera in right hand and long sceptre in left; her feet rest on stool left; wreath above

objects: 12
Χρονολόγηση
AD 16 - AD 22
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VIII: Head of Tiberius, laureate, left
Οπισθότυπος
CLEMENTIAE S C: Small facing bust of Tiberius, laureate, draped, right, within laurel-wreath on round shield edged with raised circle of petals, which is within outer circle of palmettes and dots

objects: 7
Χρονολόγηση
AD 16 - AD 22
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VIII: Head of Tiberius, laureate, left
Οπισθότυπος
MODERATIONI S C: Small facing bust of Tiberius, bare-headed, within circle of petals, which is within foliate and dotted outer circle
Χρονολόγηση
AD 16 - AD 22
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VIII: Head of Tiberius, laureate, left
Οπισθότυπος
MODERATIONIS S C: Small facing bust of Tiberius, bare-headed, within circle of petals, which is within foliate and dotted outer circle
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 95

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος