Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Dupondius of Tiberius, Rome, AD 16 - AD 22. 1944.100.39283
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
31.0
Βάρος
14.57
Bronze Dupondius of Tiberius, Rome, AD 16 - AD 22 1944.100.39282
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
30.0
Βάρος
16.96
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.168-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
13.07
Tiberius ca. 16–22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
13.94
Tiberius ca. 16-22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
31
Βάρος
15.60
Tiberius ca. 16-22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
29
Βάρος
12.91
British Museum: R.6365
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
14.43
British Museum: R.3588
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
7.77
British Museum: R.6364
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
15.01
British Museum: R.6363
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
17.3
British Museum: R.6366
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
15.31
British Museum: 1921,0612.3
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
12.6

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.08
Διάμετρος
30
Βάρος
14.12

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης