Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Gold Aureus of Tiberius, Lugdunum, AD 14 - AD 37 1957.172.1514
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
7.78
Gold Aureus of Tiberius, Lugdunum, AD 14 - AD 37. 1957.191.6
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.5
Βάρος
7.69
Tiberius 18–19 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
7.75
Tiberius 36–37 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
7.79
Aureus with head of Tiberius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
19.5
Βάρος
7.61
Aureus with head of Tiberius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
20
Βάρος
7.65
Tiberius 14-37 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
3
Διάμετρος
21
Βάρος
7.79
Tiberius 14-37 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
7.85
British Museum: 1957,1010.27
Συλλογή
British Museum
Βάρος
7.76
British Museum: 1957,1010.30
Συλλογή
British Museum
Βάρος
7.74
British Museum: 1965,1202.2
Συλλογή
British Museum
Βάρος
7.82
British Museum: 1965,1202.3
Συλλογή
British Museum
Βάρος
7.79
British Museum: 1957,1010.26
Συλλογή
British Museum
Βάρος
7.62
British Museum: 1957,1010.29
Συλλογή
British Museum
Βάρος
7.8
British Museum: 1957,1010.24
Συλλογή
British Museum
Βάρος
7.76
British Museum: 1957,1010.25
Συλλογή
British Museum
Βάρος
7.69
British Museum: 1957,1010.28
Συλλογή
British Museum
Βάρος
7.71
British Museum: 1964,1203.81
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
6.66
British Museum: R.6321
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
7.92
British Museum: R.6320
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
7.75
British Museum: 1985,0421.38
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
7.69
859124: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
19
Βάρος
7.68
Σημείο εύρεσης
Longborough
930322: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
5
Διάμετρος
18.75
Βάρος
7.81
Σημείο εύρεσης
Braintree
Tiberius 14-37 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
7.63

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7
Διάμετρος
19.52
Βάρος
7.7

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης