Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Dupondius of Tiberius, Rome, AD 16 - AD 22 1953.171.1056
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
15.15
Bronze Dupondius of Tiberius, Rome, AD 16 - AD 22 1944.100.39284
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
33.0
Βάρος
13.36
Tiberius ca. 16–22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
30
Βάρος
14.94
Tiberius ca. 16-22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
12.63
Tiberius ca. 16-22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
11.45
British Museum: R.6367
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
13.76
Tiberius 16-22 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
13.89

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
30
Βάρος
13.6

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης