Πορτραίτο: Faustina the Younger
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 192
Χρονολόγηση
150 - 151
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XIIII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE: Antoninus Pius, standing right, holding roll, clasping hands with Faustina the Younger, who stands, veiled, holding sceptre

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA AVG FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
VOTA PVBLICA: Marcus Aurelius, standing left, and Faustina the Younger, standing right, clasping right hands; behinds and between them, Concordia, standing right
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA AVGVSTA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
VOTA PVBLICA: Marcus Aurelius, standing left, and Faustina the Younger, standing right, clasping right hands; behinds and between them, Concordia, standing right
Χρονολόγηση
140 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, right

objects: 3
Χρονολόγηση
145 - 160
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
VOTA PVBLICA: Faustina the Younger, standing right, clasping right hands with Marcus Aurelius, standing left; between and behind them, Cornucopia, standing right
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AVGVSTA: Ceres, standing left, holding torch in right hand and corn-ears in left

objects: 2
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AVGVSTI PII FIL: Diana, draped, standing left, holding arrow in extended right hand and bow in left
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AVGVSTI PII FIL: Diana, draped, standing left, holding arrow in extended right hand and bow in left

objects: 4
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, left
Οπισθότυπος
AVGVSTI PII FIL: Diana, draped, standing left, holding arrow in extended right hand and bow in left

objects: 57
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AVGVSTI PII FIL: Venus, draped. standing left, holding Victory on right hand and resting left on round shield set on helmet on ground

object: 1
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, left
Οπισθότυπος
AVGVSTI PII FIL: Venus, draped. standing left, holding Victory on right hand and resting left on round shield set on helmet on ground

objects: 20
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AVGVSTI PII FIL: Concordia, draped, standing left, holding patera in extended right hand and cornucopiae in left

objects: 50
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AVGVSTI PII FIL: Spes, draped, standing left, holding up flower-bud in right hand and gathering up fold of skirt in left

objects: 2
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AVGVSTI PII FIL: Woman, standing front, raising right hand and holding bird

objects: 4
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AVGVSTI PII FIL: Woman, standing right, raising right hand and smoothing folds of skirt

objects: 2
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, standing front, head right, with right hand gathering up fold of skirt and holding cornucopiae in left
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, standing front, head right, with right hand gathering up fold of skirt and holding cornucopiae in left
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG ANTONINI AVG PII FIL: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, standing front, head right, with right hand gathering up fold of skirt and holding cornucopiae in left
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, standing front, head right, with right hand gathering up fold of skirt and holding cornucopiae in left

objects: 9
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG ANTONINI AVG PII FIL: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, standing front, head right, with right hand gathering up fold of skirt and holding cornucopiae in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 192

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος