Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 57

Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.928
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.25
Βάρος
3.61
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.930
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.44
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.929
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.65
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.938
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
15.75
Βάρος
3.32
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.927
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.25
Βάρος
3.22
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1911.23.336
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.22
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1944.100.49226
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.28
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1978.64.425
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.48
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.28.272
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.16
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1956.127.926
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.34
Faustina (minor) 147-161 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.98
Münze, Denar, 145 - 161 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.381
Münze, Denar, 145 - 161 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.425
RIC 495A, Antonino Pío, 38305
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38317
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.24
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38318
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38301
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.35
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38302
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38303
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.53
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38310
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38312
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38314
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.05
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38319
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
5
Βάρος
3.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38298
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.23
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38299
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.11
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38304
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.51
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38306
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.97
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38307
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.28
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38308
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.01
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38309
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.32
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38311
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38313
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38315
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38316
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 495A, Antonino Pío, 38300
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.37
Hoard
Llíria Hoard
AFE RGK Coin3301
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.87
Faustina (Minor) 145-161 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
3.32
British Museum: 1911,0414.209
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.4
British Museum: 1860,0330.160
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.66
British Museum: R.12830
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.29
British Museum: 1946,1004.147
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.175
371630: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Conwy County Borough
139355: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
17.37
Βάρος
2.78
Σημείο εύρεσης
Suffolk Coastal
514325: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
17
Βάρος
3.04
Σημείο εύρεσης
Peckleton
925400: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
17.08
Βάρος
2.75
Σημείο εύρεσης
Thirkleby High and Low with Osgodby
99830: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
17
Σημείο εύρεσης
Piercebridge

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.67
Διάμετρος
16.64
Βάρος
3.2

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης