Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1956.127.931
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.11
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1944.100.49227
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.25
Βάρος
3.55
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1911.23.337
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.19
RIC 496, Antonino Pío, 38323
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.09
Hoard
Llíria Hoard
RIC 496, Antonino Pío, 38326
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.61
Hoard
Llíria Hoard
RIC 496, Antonino Pío, 38328
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.35
Hoard
Llíria Hoard
RIC 496, Antonino Pío, 38320
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.29
Hoard
Llíria Hoard
RIC 496, Antonino Pío, 38321
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 496, Antonino Pío, 38322
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.44
Hoard
Llíria Hoard
RIC 496, Antonino Pío, 38324
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.59
Hoard
Llíria Hoard
RIC 496, Antonino Pío, 38327
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.17
Hoard
Llíria Hoard
RIC 496, Antonino Pío, 38325
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
AFE RGK Coin3441
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
3.29
British Museum: R.13364
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.46
British Museum: 1844,0425.990
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.32
British Museum: R.13365
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.46
Antoninus Pius 145-161 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.48

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.28
Διάμετρος
16.71
Βάρος
3.3

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης