Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 50

Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.933
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.937
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.01
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1956.127.932
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.22
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.934
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.99
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.935
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.0
Βάρος
2.87
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161. 1956.127.936
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.25
Βάρος
3.23
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1978.64.428
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.58
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1964.238.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
15.0
Βάρος
2.07
Münze, Denar, 145 - 161 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
2.830
Münze, Denar, 145 - 161 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
2.811
RIC 497, Antonino Pío, 38343
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.35
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38353
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38335
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.9
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38346
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.54
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38347
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.44
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38330
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.21
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38354
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38329
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.45
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38331
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.13
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38332
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38333
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38334
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.05
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38336
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.28
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38337
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38338
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.11
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38339
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.8
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38340
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.2
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38341
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.17
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38342
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.28
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38344
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38345
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38348
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38349
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38350
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.09
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38352
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.06
Hoard
Llíria Hoard
RIC 497, Antonino Pío, 38351
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.88
Hoard
Llíria Hoard
Faustina (Minor) 145-161 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
12
Διάμετρος
0
Βάρος
3.63
Faustina (Minor) 145-161 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
3.37
Faustina (Minor) 145-161 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
3.30
British Museum: 1933,1110.17
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
2.97
British Museum: 1860,0330.159
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.24
British Museum: 1945,0104.32
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.993
British Museum: R.13366
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.44
351755: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
371631: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Conwy County Borough
371632: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Conwy County Borough

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.46
Διάμετρος
12.91
Βάρος
3.19

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης