Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 92

Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23239
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
21.5
Βάρος
5.43
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23261
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.42
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23208
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
6.33
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23218
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.65
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23257
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.21
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23200
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
6.52
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23205
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.12
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23226
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.29
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23245
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
6.12
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23247
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.57
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23258
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.91
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23260
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
6.22
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1954.131.9
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
6.4
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1944.100.23198
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
5.83
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23204
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
6.41
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23206
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
4.63
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23217
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
6.02
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23236
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
5.5
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23249
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
5.81
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23259
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
5.02
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1952.28.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
5.19
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1934.21.38
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
6.79
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23214
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.67
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23219
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.78
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23221
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
4.32
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23246
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.57
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23252
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
6.61
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23255
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
6.51
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23202
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.5
Βάρος
6.44
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23251
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.5
Βάρος
6.95
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23203
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.0
Βάρος
4.79
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1947.97.189
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.0
Βάρος
5.85
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1920.102.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.5
Βάρος
5.86
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23229
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.5
Βάρος
5.43
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23207
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
20.5
Βάρος
6.52
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23201
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
22.5
Βάρος
6.01
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23253
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
23.0
Βάρος
6.72
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23262
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.19
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23220
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
5.45
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23224
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
5.65
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23237
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
5.75
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1934.21.39
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.34
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23211
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.58
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23212
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.09
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23225
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
6.2
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23231
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
6.0
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23233
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.47
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23234
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.0

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.7
Διάμετρος
22.29
Βάρος
5.49

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης