Карта

Легенда Монетарница Hoard Местонаходище

View map in fullscreen.

Примери от този типDownload CSV

Records 1 to 48 of 92

Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23239
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
21.5
Тегло
5.43
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23261
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
23.0
Тегло
5.42
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23208
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
21.0
Тегло
6.33
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23218
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
21.5
Тегло
4.65
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23257
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
21.5
Тегло
4.21
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23200
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.0
Тегло
6.52
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23205
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.0
Тегло
5.12
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23226
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.0
Тегло
4.29
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23245
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.0
Тегло
6.12
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23247
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.0
Тегло
4.57
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23258
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.0
Тегло
5.91
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23260
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.0
Тегло
6.22
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1954.131.9
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.0
Тегло
6.4
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1944.100.23198
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.5
Тегло
5.83
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23204
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.5
Тегло
6.41
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23206
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.5
Тегло
4.63
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23217
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.5
Тегло
6.02
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23236
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.5
Тегло
5.5
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23249
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.5
Тегло
5.81
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23259
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.5
Тегло
5.02
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1952.28.2
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
22.5
Тегло
5.19
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1934.21.38
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
23.0
Тегло
6.79
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23214
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
23.0
Тегло
5.67
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23219
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
23.0
Тегло
5.78
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23221
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
23.0
Тегло
4.32
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23246
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
23.0
Тегло
5.57
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23252
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
23.0
Тегло
6.61
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23255
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
23.0
Тегло
6.51
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23202
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
23.5
Тегло
6.44
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23251
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
23.5
Тегло
6.95
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23203
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
24.0
Тегло
4.79
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1947.97.189
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
24.0
Тегло
5.85
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1920.102.7
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
24.5
Тегло
5.86
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23229
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
24.5
Тегло
5.43
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23207
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
20.5
Тегло
6.52
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23201
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
22.5
Тегло
6.01
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23253
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
23.0
Тегло
6.72
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23262
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
23.0
Тегло
5.19
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23220
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
21.5
Тегло
5.45
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23224
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
21.5
Тегло
5.65
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23237
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
21.5
Тегло
5.75
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1934.21.39
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
22.0
Тегло
5.34
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23211
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
22.0
Тегло
4.58
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23212
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
22.0
Тегло
5.09
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23225
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
22.0
Тегло
6.2
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23231
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
22.0
Тегло
6.0
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23233
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
22.0
Тегло
5.47
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23234
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
22.0
Тегло
5.0

Количествен анализ

Average measurements for this coin type:

Разположение на печата
8.7
Диаметър
22.29
Тегло
5.49

Анализ на размерите

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Избери размери

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Сравни с други запитвания (по избор)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Добави запитване