Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 192

Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2364
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.49
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2414
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.1
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2416
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.16
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2393
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.41
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2398
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.13
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2399
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.04
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2417
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.06
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2349
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.21
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2359
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
1.76
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2413
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.72
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2424
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.2
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2426
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
1.69
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2430
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.46
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2448
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.33
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2345
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.13
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2348
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.2
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2351
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.69
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2374
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.93
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2387
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.68
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2396
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.9
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2407
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.97
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2421
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
1.59
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2432
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.34
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2447
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.49
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2356
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.42
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2363
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.96
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2365
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
1.64
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2366
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.97
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2368
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.05
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2383
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.8
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2400
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.48
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2403
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.79
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1944.100.30891
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.76
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1944.100.30892
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.05
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2339
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.85
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2341
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.82
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2367
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.96
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2377
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.95
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2401
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
1.54
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2408
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.75
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2428
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.69
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2433
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
4.03
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2437
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
1.75
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2446
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.51
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2337
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.15
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2342
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.17
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2352
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.65
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2360
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.0

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.81
Διάμετρος
18.41
Βάρος
2.74

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης