Карта

Легенда Монетарница Hoard Местонаходище

View map in fullscreen.

Примери от този типDownload CSV

Records 1 to 48 of 192

Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2364
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
18.0
Тегло
2.49
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2414
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
16.5
Тегло
2.1
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2416
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
19.5
Тегло
3.16
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2393
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
20.0
Тегло
3.41
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2398
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
3.13
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2399
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.04
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2417
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
3.06
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2349
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.21
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2359
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.76
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2413
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.72
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2424
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
3.2
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2426
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.69
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2430
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.46
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2448
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
3.33
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2345
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
3.13
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2348
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.2
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2351
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.69
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2374
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.93
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2387
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.68
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2396
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.9
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2407
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.97
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2421
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
1.59
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2432
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.34
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2447
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.49
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2356
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.42
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2363
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.96
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2365
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
1.64
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2366
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.97
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2368
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.05
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2383
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.8
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2400
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.48
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2403
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
3.79
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1944.100.30891
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.76
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1944.100.30892
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
3.05
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2339
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.85
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2341
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.82
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2367
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.96
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2377
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.95
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2401
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
1.54
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2408
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.75
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2428
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.69
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2433
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
4.03
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2437
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
1.75
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2446
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.51
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2337
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
3.15
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2342
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
3.17
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2352
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.65
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2360
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
3.0

Количествен анализ

Average measurements for this coin type:

Разположение на печата
8.81
Диаметър
18.41
Тегло
2.74

Анализ на размерите

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Избери размери

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Сравни с други запитвания (по избор)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Добави запитване