Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 248 1970.156.86
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
4.03
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 248. 1944.100.18283
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
22.5
Βάρος
3.65
Silver Antoninianus of Philip the Arab, Rome, AD 248 1944.100.18282
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
23.2
Βάρος
4.4
Fundmünze, Antoninian, 247
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
7
Διάμετρος
21.92
Βάρος
3.104
Philippus I. Arabs 248 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
22
Βάρος
3.65
Philippus I. 248 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
23
Βάρος
3.87

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.83
Διάμετρος
22.19
Βάρος
3.78

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης