Πορτραίτο: Λέων Β΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12
Χρονολόγηση
A.D. 473 - A.D. 474
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Leo I, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - RVBLICAE C: Leo I and Leo II, nimbate, draped, enthroned in backless throne, facing front; star above; cross behind and between them
Χρονολόγηση
A.D. 473 - A.D. 474
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Leo I, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - RVBLICAE C: Leo I and Leo II, nimbate, draped, enthroned in straight-edged throne, facing front; star above; cross behind and between them
Χρονολόγηση
A.D. 473 - A.D. 474
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Leo I, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - RVBLICAE C: Leo I and Leo II, nimbate, draped, enthroned in curved-edged throne, facing front; star above; cross behind and between them
Χρονολόγηση
A.D. 457 - A.D. 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PRTE AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Leo I and Leo II, nimbate, draped, enthroned, facing front; cross above
Χρονολόγηση
A.D. 474
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Leo II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - RVBLICAE C: Leo II, nimbate, robed, standing front on step, holding cross on globe in right hand; star in right field
Χρονολόγηση
A.D. 474
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Leo II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE C: Leo II, nimbate, robed, standing front, holding cross on globe in right hand; star in right field

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 474
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ Z-ENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Leo II and Zeno, nimbate, draped, enthroned, facing, each holding mappa in right hand; star above; cross behind
Χρονολόγηση
A.D. 474
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ (rev.Z)-ENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Leo II and Zeno, nimbate, draped, enthroned, facing, each holding mappa in right hand; star above; cross behind
Χρονολόγηση
A.D. 474
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ Z-ENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, standing left, supporting long jeweled cross; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 474
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ Z-ENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting shield inscribed XXXX on her left knee, to which she points; star in left field; (rev.☧) in right field
Χρονολόγηση
A.D. 474
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N LEO EƮ ZENO PP AVG: Bust of Leo II or Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field
Χρονολόγηση
A.D. 474
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
Unclear Leo II legend: Bust of Leo II or Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Zeno monogram 4 or 5 within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος