Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Gold Solidus of Leo II, Zeno, Constantinople, AD 474. 1977.158.1006
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
4.469
Gold Solidus of Leo II, Zeno, Constantinople, AD 474 1946.51.126
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
4.487
Gold Solidus of Leo II, Zeno, Constantinople, AD 474 1977.158.1005
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
4.48
Gold Solidus of Leo II, Zeno, Constantinople, AD 474 1968.131.476
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
4.473
Solidus with bust of Leo II
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
21
Βάρος
4.47
Leo II. und Zeno 474 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
4.48

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
20.25
Βάρος
4.48

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης