Εκδότρια αρχή: Μάρκος Αυρήλιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1801 έως 1819 από συνολικά 1819

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVGVSTAE: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVGVSTAE: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and sceptre in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and drawing robe over her left shoulder

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVGVSTAE: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and drawing robe over her left shoulder
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing left, raising right hand and holding sceptre in left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, standing right, drawing robe over her right shoulder and holding apple in her left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, seated left, holding winged Victory in extended right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, seated left, holding winged Victory in extended right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG M ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, seated left, holding non-winged Victory in extended right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG M ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, seated left, holding non-winged Victory in extended right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, seated left, holding non-winged Victory in extended right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG M ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, seated left, holding winged Victory in extended right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS S C: Venus, draped, seated left, holding winged Victory in extended right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS GENETRIX S C: Venus, draped, seated left, holding apple in extended right hand and sceptre in left hand; at left, Cupid standing

objects: 17
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VESTA S C: Vesta, veiled, draped, standing left by altar, holding simpulum in right hand and palladium in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VESTA S C: Vesta, veiled, draped, standing left by altar, holding simpulum in right hand and palladium in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 164 - A.D. 169
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, hair waved and fastened in a low chignon at back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VESTA S C: Vesta, veiled, draped, standing left, holding simpulum in right hand and palladium in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1801 έως 1819 από συνολικά 1819

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος