Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 164 - AD 169 1906.236.426
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
30.0
Βάρος
19.62
Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 164 - AD 169 1941.131.855
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
19.54
Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 164 - AD 169 1944.100.49628
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
31.0
Βάρος
26.19
Bronze Sestertius of Marcus Aurelius, Rome, AD 164 - AD 169 1946.35.51
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.0
Βάρος
27.5
Münze, Sesterz, 164 - 169 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
29.76
Βάρος
18.242
Münze, Sesterz, 164 - 169 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
30.60
Βάρος
21.922
Münze, Sesterz, 164 - 169 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
31.11
Βάρος
21.989
British Museum: R.14479
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
22.02
British Museum: R.14482
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
24.11
British Museum: 1872,0709.726
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
28.56
British Museum: R.14481
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
26.01
British Museum: R.14480
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
19.07
351865: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
Lucilla 164-169 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
11
Διάμετρος
26
Βάρος
16.23

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.31
Διάμετρος
30.06
Βάρος
22.48

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης