Πορτραίτο: Valerian II
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 56
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 260
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Not recorded: Not recorded
Οπισθότυπος
FELICIT AVGVSTORVM S C: Valerian, Gallienus, and Valerian II in triumphal car; on each side, soldier
Χρονολόγηση
A.D. 254 - A.D. 256
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
PIETAS AVGVSTORVM: Bust of Valerian II, head bare, draped, right; bust of Valerian I, laureate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVSTORVM: Bust of Salonina, diademed, draped, right; bust of Gallienus, laureate, cuirassed, left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 255
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, head bare, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI CRESCENTI: Child Jupiter on goat
Χρονολόγηση
A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
DEO VOLKANO: Temple, Vulcan within, holding hammer in right hand and pincers in left hand

objects: 20
Χρονολόγηση
A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI CRESCENTI: Infant Jupiter on goat
Χρονολόγηση
A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Sacrificial implements

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PRINC IVVENTVTIS: Valerian II, standing left, holding baton in right hand and spear in left hand; to right, two ensigns
Χρονολόγηση
A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
RESTITV…GALLIAR: Gallienus, standing left, raising kneeling woman with right hand and holding spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 258 - A.D. 268
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
DIVO CAES VALERIANO: Bust of Valerian II, head bare, draped, right
Οπισθότυπος
CONSACRATIO: Eagle, left

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 257 - A.D. 258
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
DIVO VALERIANO CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSACRATIO: Eagle, standing right or left, sometimes on globe

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 257 - A.D. 258
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
DIVO VALERIANO CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSACRATIO: Eagle bearing Valerian II to heaven

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 257 - A.D. 258
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
DIVO VALERIANO CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSACRATIO: Funeral pyre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 254 - A.D. 255
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P C L VALERIANVS NOB CAES: Bust of Valerian II, head bare, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS: Valerian II, standing left, holding ensign in right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 255
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P C L VALERIANVS NOB CAES: Bust of Valerian II, head bare, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MONETA AVGG: Tres Monetae, draped, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, piles of money

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P LIC VALERIANVS CAES
Οπισθότυπος
IOVI CRESCENTI: Child Jupiter, riding right or left on goat

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P C L VALERIANVS NOB CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped right
Οπισθότυπος
IOVI CRESCENTI: Child Jupiter, riding right or left on goat
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COR LIC VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CRESCENTI: Child Jupiter, facing right or left on goat
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COR VALERIANVS CAESAR: Bust of Valerian II, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CRESCENTI: Child Jupiter, facing right or left on goat
Χρονολόγηση
A.D. 253 - A.D. 255
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
VALERIANVS CAES: Bust of Valerian II, radiate, draped right
Οπισθότυπος
IOVI CRESCENTI: Child Jupiter, facing right or left on goat
Χρονολόγηση
A.D. 254
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P C L VALERIANVS NOB CAES
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 56

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος