Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255 1922.38.126
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
2.19
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255 1974.26.311
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.8
Βάρος
4.01
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255. 1957.172.1208
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.24
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255. 1944.100.27263
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.5
Βάρος
4.05
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255 2004.14.167
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.5
Βάρος
2.7
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255 1944.100.27261
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.14
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255. 1944.100.27262
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.17
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255 1941.131.603
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.7
Βάρος
3.16
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255 1967.220.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
24.0
Βάρος
4.1
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 255 1952.4.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
3.47
Antoninianus of Valerian II, Lugdunum, A.D. 255. 1991.17.65.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.93
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Münze, Antoninian, 255 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
21.21
Βάρος
2.907
Münze, Antoninian, 255 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
3.996
Valerianus II. 257-258 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
23
Βάρος
3.70
Valerianus II. 257-258 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
22
Βάρος
3.58
Valerianus II. 255 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
3.43

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.89
Διάμετρος
22.42
Βάρος
3.62

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης