Εκδότρια αρχή: Pacatianus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 248 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP TI CL MAR PACATIANVS P F AVG | IMP TI CL MAR PACATIANVS AVG: Bust of Pacatianus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILITVM: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 248 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP TI CL MAR PACATIANVS AVG: Bust of Pacatianus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBL: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 248 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP TI CL MAR PACATIANVS P F AVG: Bust of Pacatianus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left between two standards, and holding a standard in each hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 248 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP TI CL MAR PACATIANVS AVG: Bust of Pacatianus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, seated left, holding rudder in right and cornucopiae in left; under seat, wheel

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 248 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP TI CL MAR PACATIANVS AV | IMP TI CL MAR PACATIANVS P F AVG | IMP TI CL MAR PACATIANVS AVG: Bust of Pacatianus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding branch in extended right hand and transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 248 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP TI CL MAR PACATIANVS AVG: Bust of Pacatianus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE AETER AN MILL ET PRIMO: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding Victory in extended right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 248 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Βιμινάκιο
Εμπροσθότυπος
IMP TI CL MAR PACATIANVS AVG: Bust of Pacatianus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath and palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος