Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Pacatianus, Viminacium, AD 248 - AD 249 1944.100.18356
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
23.2
Βάρος
2.91
Silver Antoninianus of Pacatianus, Viminacium, AD 248 - AD 249 1968.141.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
23.8
Βάρος
4.16
Antoninianus with bust of Pacatian
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
23
Βάρος
4.62

Subtypes

RIC IV Pacatianus 5a

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Pacatianus, Viminacium, AD 248 - AD 249 1944.100.18356
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
23.2
Βάρος
2.91
Silver Antoninianus of Pacatianus, Viminacium, AD 248 - AD 249 1968.141.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
23.8
Βάρος
4.16

RIC IV Pacatianus 5b


RIC IV Pacatianus 5c


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
3.5
Διάμετρος
23.33
Βάρος
3.9

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης