Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

British Museum: 1921,0906.77
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.575
British Museum: 1951,1115.2393
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.48
British Museum: 1951,1115.2394
Συλλογή
British Museum
Βάρος
0.75
British Museum: B.4089
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.5

Subtypes

RIC IX Thessalonica 63B: Subtype 1


RIC IX Thessalonica 63B: Subtype 2


RIC IX Thessalonica 63B: Subtype 3


RIC IX Thessalonica 63B: Subtype 4


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Βάρος
1.33

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης