Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE3 of Constantius II, Arelate, AD 353 - AD 355 1944.100.20537
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.68
Coin, Rome. 2010-081-F
Συλλογή
Furman University Ancient Coins
Διάμετρος
16.96
Βάρος
3.36
British Museum: B.1855
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.53
British Museum: B.1856
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.03
British Museum: B.1857
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.29
Constantius Gallus 353-354 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID9065
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
2.51

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.5
Διάμετρος
17.49
Βάρος
2.73

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης