Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 327 - AD 328. 1944.100.9146
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.27
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 327 - AD 328. 1944.100.9145
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.83
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 327 - AD 328. 1944.100.9149
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.22
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 327 - AD 328. 1944.100.9148
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.92
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 327 - AD 328 1944.100.9143
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.75
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 327 - AD 328. 1944.100.9147
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.23
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 327 - AD 328. 1944.100.9144
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
2.53
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 327 - AD 328 1969.214.19
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.22
Münze, Follis, AE3, 327 - 328 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
18.75
Βάρος
2.874
Constantinus I. 327 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
2.76
Constantinus I. 327–328 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.07
Constantinus I. ca. 327–328 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
2.36
British Museum: 1947,0606.1470
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.94
British Museum: B.4389
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.43
British Museum: B.4390
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.66
British Museum: B.4391
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.41

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.23
Διάμετρος
19.15
Βάρος
2.97

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης