Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Victorinus 269-271 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
2.50
349866: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
349867: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
Victorinus 269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
2.85
Victorinus 268-270 n. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
2
Διάμετρος
21
Βάρος
2.65
Victorinus 268-270 n. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
2.56
Victorinus 268-270 n. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
21
Βάρος
3.91
Victorinus 268-270 n. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
20
Βάρος
2.51
Victorinus 268-270 n. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
23
Βάρος
2.67

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.89
Διάμετρος
20.11
Βάρος
2.76

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης