Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
RIC V Gallienus 565f
 • Επιγραφή: GALLIENVS AVG
 • Τύπος: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
 • Πορτραίτο: Γαλλιηνός
  • Τύπος: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
  • Θεότητα: Felicitas

  object: 1
  RIC V Gallienus 565k
  • Επιγραφή: GALLIENVS AVG
  • Τύπος: Head of Gallienus, radiate, right
  • Πορτραίτο: Γαλλιηνός
   • Τύπος: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
   • Θεότητα: Felicitas

   objects: 2

   Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

   Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

   Gallienus 265-268 n. Chr.
   Συλλογή
   Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
   Υπεύθυνος ταύτισης
   ID3749
   Άξονας
   5
   Διάμετρος
   16
   Βάρος
   2.66
   Gallienus 265-268 n. Chr.
   Συλλογή
   Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
   Υπεύθυνος ταύτισης
   ID3747
   Άξονας
   6
   Διάμετρος
   17
   Βάρος
   2.15
   Gallienus 265-268 n. Chr.
   Συλλογή
   Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
   Υπεύθυνος ταύτισης
   ID3744
   Άξονας
   6
   Διάμετρος
   19
   Βάρος
   2.90

   Ποσοτική ανάλυση

   Average measurements for this coin type:

   Άξονας
   5.67
   Διάμετρος
   17.33
   Βάρος
   2.57

   Ανάλυση μετρικών δεδομένων

   Analysis Type

   Average
   Standard Deviation

   Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

   Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

   Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

   You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης