Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2049
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.94
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2048
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.79
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2045
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.45
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2050
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.78
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2036
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.57
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2046
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.82
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1923.208.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.5
Βάρος
2.19
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1947.97.285
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.5
Βάρος
2.72
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1970.165.131
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.57
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2043
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
2.66
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2052
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
2.59
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2041
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.39
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2044
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.13
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2035
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.47
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2047
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.28
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2040
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.23
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2051
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.56
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2055
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.73
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1944.100.32419
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
4.11
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1984.67.2034
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.7
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2054
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
2.52
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1931.58.352
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
2.95
Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, 268-270. 1991.17.170.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.97
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, 268-270. 1991.17.186.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.72
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
21.95
Βάρος
2.671
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
17.30
Βάρος
2.062
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.17
Βάρος
2.742
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
12
Διάμετρος
18.07
Βάρος
2.33
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
6
Διάμετρος
20.17
Βάρος
3.24
Fundmünze, Antoninian, 268 - 270
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
1
Διάμετρος
21.55
Βάρος
2.12
Hoard
Holzthaleben Hoard
Fundmünze, Antoninian, 268 - 270
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
12
Διάμετρος
20.85
Βάρος
3
Hoard
Holzthaleben Hoard
Claudius Gothicus 268-270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.19
Claudius Gothicus 268-270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
2.85

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.4
Διάμετρος
19.49
Βάρος
2.86

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης