Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 209

Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1815
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.7
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.3779
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
18.0
Βάρος
1.8
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1844
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.41
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1835
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
16.0
Βάρος
1.52
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1849
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
16.0
Βάρος
2.37
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.3775
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
16.0
Βάρος
2.54
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1839
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.29
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1850
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.14
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.3764
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.06
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1818
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
18.0
Βάρος
1.81
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1848
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.54
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1954.18.138
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.77
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.3777
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
21.0
Βάρος
2.87
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1841
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.85
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1846
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.81
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1922.38.136
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
1.49
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1823
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
2.49
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1836
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
1.87
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1838
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
1.98
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270 1906.236.150
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.21
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270 1922.38.135
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.18
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1822
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.6
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1992.77.33
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.33
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270 1947.97.294
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
1.68
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1811
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.84
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1944.100.32653
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.57
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1944.100.32656
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.85
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1812
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.51
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1819
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
1.67
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1824
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
4.16
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1992.77.38
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.73
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1944.100.32660
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.24
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1820
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
1.98
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1842
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.4
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.3760
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.66
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1992.77.35
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.59
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1992.77.36
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.55
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1992.77.34
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
4.02
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270 1944.100.32650
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.83
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1944.100.32651
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.43
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1825
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
2.71
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.3784
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.5
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.1832
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
18.0
Βάρος
1.9
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.3776
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.52
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1944.100.32659
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.37
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270 1992.77.32
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
21.0
Βάρος
2.01
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1944.100.32657
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
15.0
Βάρος
2.03
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum, AD 270. 1984.67.3783
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.25

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.64
Διάμετρος
17.85
Βάρος
2.32

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης