Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Trajan Decius, Rome, AD 249 1944.100.18458
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.5
Βάρος
3.4
Antoninianus of Trajan Decius, Rome, A.D. 249. 1991.17.38.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
1
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.37
Hoard
Oliver's Orchard Hoards

Subtypes

RIC IV Trajan Decius 1A


RIC IV Trajan Decius 1B

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Trajan Decius, Rome, AD 249 1944.100.18458
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.5
Βάρος
3.4
Antoninianus of Trajan Decius, Rome, A.D. 249. 1991.17.38.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
1
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.37
Hoard
Oliver's Orchard Hoards

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.5
Διάμετρος
21.25
Βάρος
3.38

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης