Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1985.140.144
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.45
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1987.26.191
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.12
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1923.150.107
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.8
Βάρος
2.91
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1911.999.47
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.93
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1948.19.1518
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1935.117.498
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.2
Βάρος
3.74
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1944.100.51310
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.2
Βάρος
3.5
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1948.19.1519
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.6
Βάρος
2.95
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1986.76.122
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.68
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1923.150.108
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.4
Βάρος
3.38
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1944.100.51311
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.45
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1995.11.349
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1944.100.51309
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.2
Βάρος
2.94
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1948.19.1520
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.9
Βάρος
3.29
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1948.19.1539
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.39
Münze, Denar, 196 - 211 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Βάρος
2.258
Münze, Denar, 196 - 211 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
18.91
Βάρος
2.582
Münze, Denar, 196 - 211 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17.57
Βάρος
2.317
Münze, Denar, 196 - 211 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
19.37
Βάρος
3.147
382275: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Wrexham County Borough
382276: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Wrexham County Borough
361614: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Vale of Glamorgan
651416: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
20.07
Βάρος
2.69
Σημείο εύρεσης
St Edmundsbury
411481: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
7
Διάμετρος
20.09
Βάρος
2.71
Σημείο εύρεσης
Mid Suffolk
Iulia Domna 201 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.24

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.31
Διάμετρος
18.95
Βάρος
3.03

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης