Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210 1995.11.1512
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.63
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210. 1944.100.50198
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
4.1
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210 1956.28.289
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.1
Βάρος
3.35
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210. 1948.19.1466
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.3
Βάρος
3.36
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210 1905.57.442
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.29
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210 1948.19.1464
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.19
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210 1987.26.186
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.2
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210. 1991.8.14
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210 1980.109.354
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.8
Βάρος
3.24
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210 1944.100.50197
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.38
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210. 1948.19.1465
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
18.7
Βάρος
3.29
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 202 - AD 210. 1944.100.50199
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.32
Septimius Severus 202-210 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.60
Münze, Denar, 202 - 210 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
18.28
Βάρος
3.336
Münze, Denar, 202 - 210 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.526
Münze, Denar, 202 - 210 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.780
Fundmünze, Denar, 202 - 210 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
6
Διάμετρος
19.91
Βάρος
3.09
Septimius Severus 202–210 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
3.41
Septimius Severus 202–210 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.46
Septimius Severus 202–210 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.31
Septimius Severus 202–210 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.92
Denarius with head of Septimius Severus
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
20
Βάρος
3.65
British Museum: R.15326
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
2.954
British Museum: 1936,1201.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.993
British Museum: R.15327
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.175
British Museum: BNK,R.672
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.103
British Museum: 1946,1004.1058
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
1.995

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.94
Διάμετρος
18.88
Βάρος
3.22

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης