Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1948.19.1895
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.13
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1957.172.1817
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
2.73
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235. 1935.117.720
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.35
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235. 1944.100.53321
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.34
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235. 1916.192.304
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.39
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1905.57.601
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1944.100.53320
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.01
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235 1935.117.718
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
3.28
Silver Denarius of Severus Alexander, Rome, AD 225 - AD 235. 1935.117.719
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.7
Βάρος
2.77
Iulia Mamaea 225-235 n. Chr.
Συλλογή
Coin Cabinet, Herzog Anton Ulrich-Museum
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
2.95
Severus Alexander (222-235); Rom; 228; Denar; RIC 335
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
11
Βάρος
2.47
Severus Alexander (222-235); Rom; 228; Denar; RIC 335
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
6
Βάρος
3.02
Severus Alexander (222-235); Rom; 228; Denar; RIC 335
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
6
Βάρος
2.82
Münze, Denar, 225 - 235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
19.90
Βάρος
3.158
Münze, Denar, 225 - 235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
20.70
Βάρος
3.058
Münze, Denar, 225 - 235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
19.90
Βάρος
2.756
Münze, Denar, 225 - 235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.453
Iulia Mamaea 225-235 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.14
British Museum: 1853,0105.113
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.08
British Museum: R.16175
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.17
British Museum: 1920,0907.113
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.32

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.96
Διάμετρος
20.55
Βάρος
2.96

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης