Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Gordian I, Rome, AD 238 1944.100.11319
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
20.74
Münze, Sesterz, März - April 238 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Υπεύθυνος ταύτισης
157948
Άξονας
12
Βάρος
18.906
British Museum: 1957,1101.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
20.76
British Museum: R.16560
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
21.28
Gordianus I. 238 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID4853
Άξονας
12
Διάμετρος
32
Βάρος
19.36

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
31
Βάρος
20.21

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης