Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Caracalla, Rome, AD 212. 1935.117.547
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.55
Silver Denarius of Caracalla, Rome, AD 212 1987.26.193
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.06
Silver Denarius of Caracalla, Rome, AD 212 1923.151.53
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.97
Silver Denarius of Caracalla, Rome, AD 212 1944.100.51494
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.78
Silver Denarius of Caracalla, Rome, AD 212 1957.172.1791
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.3
Βάρος
2.84
Silver Denarius of Caracalla, Rome, AD 212 1948.19.1589
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.45
Silver Denarius of Caracalla, Rome, AD 212 1995.11.1449
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.94
Münze, Denar, 212 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
18.70
Βάρος
3.427
British Museum: 1898,0204.63
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.741
British Museum: 1874,0714.59
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.058

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.4
Διάμετρος
18.56
Βάρος
3.18

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης