Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 164 - AD 180 1995.11.1475
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.35
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 164 - AD 180. 1997.77.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.34
Fundmünze, Denar, 164 - 169
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
12
Διάμετρος
18.89
Βάρος
2.089
RIC 771, Marco Aurelio, 39913
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.33
Hoard
Llíria Hoard
RIC 771, Marco Aurelio, 39914
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.65
Hoard
Llíria Hoard
RIC 771, Marco Aurelio, 39915
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.44
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.14047
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.22
British Museum: 1912,0710.293
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.32
British Museum: R.14046
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.52
Lucilla 164-180 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.45

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9
Διάμετρος
18.22
Βάρος
3.17

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης