Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 176 - 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
18.52
Βάρος
3.351
RIC 739, Marco Aurelio, 39811
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.52
Hoard
Llíria Hoard
RIC 739, Marco Aurelio, 39813
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 739, Marco Aurelio, 39812
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 739, Marco Aurelio, 39814
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1912,0710.267
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.44

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7
Διάμετρος
18.52
Βάρος
3.35

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης