Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161. 1912.17.64
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.96
Silver Denarius of Marcus Aurelius, Rome, AD 161 1912.17.63
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.75
Βάρος
3.38
Münze, Denar, März bis Dezember 161 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17.36
Βάρος
2.750
British Museum: 1994,0915.433
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.29
British Museum: 1930,1113.6
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.98
British Museum: 1860,0330.149
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.2
British Museum: 1843,1024.375
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.162
British Museum: 1935,0606.26
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.26
British Museum: 1994,0915.434
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.36
British Museum: 1928,1101.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.488
Marcus Aurelius 161 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.62

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.18
Διάμετρος
17.15
Βάρος
3.08

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης