Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 67, Cómodo, 40455
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 67, Cómodo, 40452
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 67, Cómodo, 40453
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 67, Cómodo, 40454
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.7
Hoard
Llíria Hoard
RIC 67, Cómodo, 40456
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.99
Hoard
Llíria Hoard
RIC 67, Cómodo, 40457
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.42
Hoard
Llíria Hoard
RIC 67, Cómodo, 40458
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.73
Hoard
Llíria Hoard
RIC 67, Cómodo, 40459
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.86
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: BNK,R.593
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.883

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.6
Βάρος
2.89

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης