Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 183 1995.11.319
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.77
RIC 59, Cómodo, 40408
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.08
Hoard
Llíria Hoard
RIC 59, Cómodo, 40403
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.35
Hoard
Llíria Hoard
RIC 59, Cómodo, 40404
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 59, Cómodo, 40405
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.46
Hoard
Llíria Hoard
RIC 59, Cómodo, 40407
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.82
Hoard
Llíria Hoard
RIC 59, Cómodo, 40406
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.12834
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.201

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.62
Διάμετρος
19
Βάρος
2.95

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης