Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Commodus, Rome, AD 190 - AD 191 1944.100.49765
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.0
Βάρος
18.75
Commodus 191 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
23.62
British Museum: 1867,0101.2091
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
19.21
British Museum: R.15065
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
21.37
949877: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
30.1
Βάρος
16.55
Σημείο εύρεσης
Papcastle
885271: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
27.6
Βάρος
19.05
Σημείο εύρεσης
North Dorset
Commodus 190-191 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
20.30

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.83
Διάμετρος
28.54
Βάρος
19.84

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης